arrow_righticon_playlogo_icons1logo_icons2logo_icons3medewerker_icons

Gemeenten & Provincies

Een slimme overheid maakt haar inwoners gelukkig. Sturen op geluk is namelijk waardevoller dan je denkt. Onderzoek laat zien dat het faciliteren van geluk tal van ‘sociale’ voordelen kent. Zo zijn gelukkige inwoners gezonder en zelfredzamer, hebben meer sociaal vertrouwen, participeren vaker, doen meer voor hun omgeving, doen vaker vrijwilligerswerk en maken vaker gebruik van hun stemrecht. Ook zijn ze minder pessimistisch en maken ze zich minder zorgen. Gezien de huidige tijd zijn dit al met al mooie uitkomsten.

Geluk stimuleren is dus misschien wel het antwoord op veel grote vraagstukken waar gemeenten en provincies op dit moment mee worstelen. De interesse voor dit onderwerp neemt op lokaal niveau dan ook in rap tempo toe. Steeds meer gemeenten, onder meer Schagen, Harlingen, Roerdalen, Nieuwegein en Eindhoven, baseren hun beleid  op deze inzichten. Ook de provincie Gelderland wil zich meer op het welbevinden van de inwoners richten.

Maar hoe zorg je dan voor gelukkige inwoners? Door beleid op een slimmere manier te ontwerpen. De basis daarvoor leg je met geluksmetingen. In de meeste gevallen is dit eenvoudig te integreren in al bestaande onderzoeksinstrumenten zoals onze Geluksmonitor. Je achterhaalt direct waar huidig beleid de plank misslaat. Je hebt daarmee een evidence-based fundament om nieuw beleid te maken, waarmee je meer bereikt. Wil je meer weten over de Geluksmonitor? Neem dan contact op.

 

'Je achterhaalt direct waar huidig beleid de plank misslaat'